KIPINDI CHA KUKUINUA KIUCHUMI

elimu,taarifa,ushauri,masoko

ajira na kipato cha uhakika

Mchanganuo wa mtaji

Tunaingia kiundani zaidi katika kutoa taarifa bora kwa vijana na jamii kwa ujumla,tunapatia jamii gharama zote za msingi ili kutambua na kuweka mipango ya kuweza kujiunga na kilimo chenye manufaa

Mahojiano ya kina na wataalamu

Tunazingatia elimu anayotoa mtaalamu inakua na tija kwa wakulima ili kuwaepusha na hasara katika kilimo husika,pia tuna ainisha makosa ya mara kwa mara wafanyayo wakulima

We are the youth

We know our potential

Youth involvement in agriculture and other development activities is vital to the economic growth of the country. The program aims to stimulate more youth to participate in agricultural activities as well as motivate farmers to shift from agriculture for livelihood to agriculture for business. People should shift from normal husbandry to financial perspectives of livestock keeping because the country has abundant animals when the policy and strategies are good, the country will benefit. The program will suggest the best ways can be used to ensure the livestock keepers benefit in case of revenue when they sell live animals or animal leather. New crops, new techniques and suggestions will guarantee the community benefits from new ideas to increase yield in case of agriculturists and increase number of animals for livestock keepers.

SEE OUR TV PROGRAM
Target Auidence
 • Youth
 • Medium Businesses
 • Organisations
 • Policy makers
 • Farmers
 • Large companies and Enterprises
Expected results
 • New employment opportunities
 • Increase in agricultural productivity
 • Economic growth
 • Better life quality
 • Food security
Inovations
 • New information
 • New markets
 • Use of new fertile seeds
 • Introduction to new crops
 • Better practice techniques 
Program Projection
 • Countrywide recognition
 • Impact the community
 • Major source of agricultural information
 • Collect knowledge beyond border 
 • Own and operate training camps

Idadi ya vijana

60%

Ujira wa Kilimo Tanzania

70%

Vijana katika kilimo

30%

Vijana wasio na ajira

46%

.............................................................Ardhi inayotumika kwa kilimo

20%

Ni muda wa vijana kuchangamkia fursa  katika kilimo cha biashara

Vijana ni kundi la nguvu kazi ya nchi yetu Tanzania lakini wamekuwa wakichukulia kilimo kama jambo la watu wa makamo

Ukosefu wa ajira ni mawazo ambayo vijana wengi wamejenga ingawa ardhi ipo,sera ya nchi ipo japo marekebisho bado yanahitajika ,tukilivalia njunga swala hili tutakua tumejikomboa , ila kwanza tujikomboe kifikra

Mnyororo wa thamani na ongezeko la thamani

tunakupatia mafunzo na taarifa  kwa undani katika hatua zote za kilimo na ufugaji

Organic Farming

The program aims to motivate the community into organic farming because its environmental friendly and cheaper also more appreciated by consumers   

Horticulture

We intend to facilitate and boost production of fruits, flowers, nuts, herbs etc…

Livestocking

We focus on improvement of livestock keeping and value addition to its products.

Agricultural Personnel

We work closely with agricultural personnel and illustrate their demand to the community while rendering their expertise to the community through our program.

General objective

To boost agriculture and animal keeping performances through the weekly television program, spreading awareness on economic value of agriculture as the backbone of the Tanzanian economy, source of employment and maximize its potential & productivity

 our programs are

SPECIFIC | MEASURABLE | ATTAINABLE | RELISTIC | TIME BOUND

OUR PROGRAM SPONSORS

PARTNERS

Youth Empowering TV Program

NEW EPISODES WEEKLY WITH A REAPEAT